Sjøstrand Vel Veilag

Årsberetning og vedlegg 2023

Styret i veilaget vil minne om at veilaget ble opprettet for å ta over de forpliktelsene Nesodden kommune hadde for de kjørbare delene av veiene i Sjøstrand.

Kommunen hadde kun div. vedlikehold av veier, ikke stier og trapper.

Veilaget har heller ikke ansvar for private stikkveier.

Protokoll Generalforsamling 2023

Årsberetning 2022 - 2023

Regnskap driftsåret 2022-2023

Ref_1 - Sjøstrand Vel Møtereferat 16.09.2022

Ref_2 - Sjøstrand Vel Veilag - Møtereferat 02.07.2023

1 - Utbedringsliste veier, stier og trapper 2023-24 - rev.11

2 - Notat fra tiltaksbefaring 2022

3 - Arboristvurdering Eventyrveien

4 - Søknad om Dispensasjon

5 - Dispensasjon - Gbnr 2528 - Eventyrveien - Felling av 4 trær

6 - Klage på gebyr for søknad dispensasjon

7 - Lars Otterbecks innspill til vedtekter for veilaget

Vedtekter Sjøstrand Vel Veilag rev 2

Fullmakt

Infoskriv-1_141218

Informasjon om bakgrunn for opprettelsen av veilaget