Sjøstrand brygge

Sjøstrand Vel har vært i forhåndskonferanse med Nesodden kommune for å finne ut om det kan være mulig å lage bademuligheter for almenheten på sidene av Sjøstrand brygge.

Vi møtte en svært hyggelig og imøtekommende saksbehandler, som allerede før vårt møte hadde satt geodataavdelingen på saken for å få stadfestet hvor eiendomsgrensene går, og eierforhold i området ved bryggen.

Vedlegg:

Referat fra forhåndskonferansen: