Sjøstrand Vel - Årsberetning og vedlegg 2023

Protokoll Generalforsamling 2023

Årsberetning 2022 - 2023

Regnskap driftsår 2022-2023

Ref_1

Ref_2

Ref_3

1 - Sparebankstiftelsen - søknad 31mars 2023

2 - Backestranda - Vedlegg til søknad til Sparebankstiftelsen

3 - Sparebankstiftelsen - Innvilget søknad

4 - Kommunal eiendom

5 - Badeplattinger Sjøstrand

6 - Lars Otterbecks kommentarer til styrets forslag til endringer av Velvedtekter

7 - Notat fra idèdugnad 221029

8 - Skisse avfallcontainere i Sjøstrandveien

Vedtekter for Sjøstrand Vel - rev 2

Fullmakt

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Årsberetning og vedlegg 2022

Sjøstrand Vel - Protokoll generalforsamling 2022

Regnskap Sjøstrand Vel 2021-2022

Ref_1 - Sjøstrand Vel Møtereferat 01.07.2022

Plankart_Forslag datert 27.06.2022

3. Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2022-2046_Forslag

Ref_2 - Sjøstrand Vel Møtereferat 24.03.2022

Reguleringsplan for Flaskebekk og Sjøstrand_

2. Varsling - Områderegulering for Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand - planid 20160206_

5. Utsnitt av Plankart_Forslag datert 27.06.2022_Sjøstrand_

FULLMAKT-Generalforsamling

Vedtekter Sjøstrand Vel