Reguleringsbestemmelser - Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

1. Plankart_Forslag datert 27.06.2022_Sjøstrand_

3. Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2022-2046_Forslag

Kunngjøring av forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046 Nesodden kommune - Nytt plankart

Melding fra Nesodden kommune: I tidligere kunngjøring av Forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2046 var det feil i plankartet. Nye plankart datert 23.06.2022 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside

Kunngjøring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2046(1)